Den Ouden geeft getroffen akkerbouwers gratis compost

Door alle regen van de afgelopen weken is op veel plaatsen de oogst mislukt. Den Ouden Groep wil de akkerbouwers en tuinders helpen door het verstrekken van gratis compost.

Vooral in regio Noord-Limburg en Zuidoost-Brabant is de oogst mislukt. De mislukte oogst is niet alleen in de supermarkt te merken, maar stuwt het schadebedrag bij de akkerbouwers en tuinders naar ongekende hoogte. Voor veel bedrijven is dit echt een noodsituatie. Daarom kunnen akkerbouwers en tuinders gratis landbouwcompost verkrijgen en voor een sterk gereduceerd tarief humuscompost. Deze compostproducten zijn verkrijgbaar op de locaties van Den Ouden in Haps, Helmond, Rosmalen, Schijndel en Sterksel.

Landbouwcompost is een voedingsrijke compost die door zijn structuur goed toe te passen is in de land-, tuin- en akkerbouw. Humuscompost is ideaal om het percentage organische stof in de bodem te verhogen. Beide compostproducten stimuleren het bodemleven, waardoor de voedingsstoffen beter ter beschikking komen voor de gewassen. Den Ouden wil ondersteunen, zodat de akkerbouwers en tuinders in de toekomst weer kunnen rekenen op een goede oogst.

Neem voor meer informatie over de deelneemede locaties en de bodemverbeteraars voor de agrarische sector contact op met de heer Joris van der Hijden (accountmanager), tel. 06 23057700 of email j.vanderhijden@denoudengroep.com.

Deze actie loopt t/m 31 augustus 2016.