Experiment: efficiënte en duurzame verbreding van betonnen fietspaden

duurzame fietspaden noord brabant
aanleg brede betonnen fietspaden
testen betonvezel duurzame fietspaden
elektrische fietsen verbrede fietspaden

Hoe kunnen we bestaande smalle asfaltfietspaden op een duurzame en efficiënte manier ombouwen naar een breed betonnen fietspad, gezien het toenemende elektrisch snelverkeer? Met deze vraag in het achterhoofd starten de provincie Noord-Brabant en Den Ouden Groep uit Schijndel een onderzoek op het fietspad langs de N257 van Heense Molen richting Sint Philipsland.

Met de komst van elektrische fietsen gaat het verplaatsen van A naar B steeds makkelijker, sneller en comfortabeler. Dat is goed voor de gezondheid van mensen en ook het milieu gaat er flink op vooruit. Er kleeft alleen één nadeel aan deze ontwikkeling: het wordt steeds drukker op de fietspaden en ook de gemiddelde snelheid gaat fors omhoog. Bestaande fietspaden voldoen daardoor niet meer. Provincie Noord-Brabant en Den Ouden zijn daarom een onderzoek gestart. Het doel: bestaande fietspaden op een duurzame en efficiënte manier ombouwen naar een fietspad van 3,5 meter breed dat dertig jaar meegaat zonder noemenswaardig onderhoud.
 

Proeflocatie langs N257

Voor dit onderzoek heeft de provincie Noord-Brabant een proeflocatie beschikbaar gesteld waar verschillende proefvakken door Den Ouden Group zijn aangelegd. Het betreft het fietspad aan de noordkant van de N257 van Heense Molen richting Sint Philipsland over een lengte van 591 meter. Deze locatie ligt op de rand van de provincies Noord-Brabant en Zeeland. Het 2,5 meter brede fietspad heeft op dit traject schade door doorgroei van riet. Dit vormt een mooie gelegenheid om het fietspad te vernieuwen en proefvakken aan te leggen. Bovendien is het fietspad op deze locatie mooi recht voor het uitvoeren van het onderzoek. Ook heeft de weg een brede berm waardoor de verbreding uitgevoerd kan worden zonder ingewikkelde aanpassingen aan de infrastructuur. Tot slot is op deze weg eenvoudig een omleidingsroute mogelijk via het zuidelijke fietspad.
 

Achttien varianten getest

Op de proeflocatie worden achttien varianten getest. Het langste stuk proefvak heeft een lengte van 18 meter, het kortste stuk proefvak is 5,5 meter. Eén ding hebben de proefvakken gemeen: het basismateriaal waarin ze uitgevoerd worden is beton. Beton heeft geen last van doorgroei van riet of boomwortels, gaat lang mee en er hoeft in de gebruiksfase weinig onderhoud gepleegd te worden. De provincie en Den Ouden testen zowel verschillende betondikten, verschillende soorten toevoegingen - zoals vezels - en verschillende betonsamenstellingen, onder andere met alternatieve bindmiddelen. Het doel is om een mengsel te gebruiken dat 70 procent bespaart op de uitstoot van CO2. Bovendien willen de initiatiefnemers dat de toegepaste materialen veilig verwerkbaar zijn en dat de gehele betonconstructie aan het einde van de levensduur 100 procent recyclebaar is.
 

Twee jaar beproeven en testen

Als fundering onder het fietspad wordt de oude asfaltverharding gebruikt. Deze wordt gefreesd en over de volledige breedte van het nieuwe fietspad aangebracht. Een goede stevige fundering is namelijk een belangrijk aspect bij de verbreding van fietspaden. De aanleg van de proefvakken heeft onlangs plaatsgevonden. Daarna zal dit 591 meter lange traject gedurende ongeveer twee jaar beproefd en getest worden. Met de resultaten hopen de initiatiefnemers voldoende informatie te krijgen over welke verhardingsdikte en betonmengsels het meest geschikt zijn om bestaande smalle asfaltfietspaden op een duurzame manier om te bouwen naar brede betonnen fietspaden.