Den Ouden Groep verduurzaamt gehele elektriciteitsverbruik

biomassa

Den Ouden Groep heeft haar gehele elektriciteitsverbruik verduurzaamd en zal in 2017 en 2018 al haar energie afnemen van de productie van elektriciteit op basis van Nederlandse Biomassa.

Op deze manier vergroent Den Ouden Groep maar liefst 4.495 MWh per jaar. De groene stroom die door Den Ouden Groep wordt gebruikt, is afkomstig van productie van duurzame energie uit biomassa en wordt in Nederland geproduceerd door biomassa-installaties. Hiermee heeft Den Ouden Groep een bewuste keuze gemaakt in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Een Garantie van Oorsprong is een digitaal certificaat en aan de hand hiervan kan bewezen worden waar en hoe de groene stroom is opgewekt. Ze kunnen slechts één keer worden ingezet voor verkoop en levering en zijn daarom in Nederland het enige geldige bewijs dat energie duurzaam is opgewekt. De Garantie van Oorsprong van Den Ouden Groep van Powerhouse af. 

Klik hier voor Certificaat 2017 en Certificaat 2018