Den Ouden Groep CO2 bewust Toolbox

1.    ALGEMEEN

Het is bij iedereen wel bekend dat het belangrijk is om energie zuinig en bewust te gebruiken. Met het verbruik van energie (diesel en elektriciteit) stoten we CO2 uit. CO2 (kooldioxide) is een gas dat zorgt voor het broeikaseffect. Hierdoor wordt de aarde opgewarmd en draagt dit bij aan klimaatverandering. Wij, als Den Ouden, dragen daaraan bij door onze bedrijfsactiviteiten.

Daarom werken wij elke dag aan het verder terugbrengen van de CO2-uitstoot binnen ons bedrijf en zijn wij gecertificeerd voor het “CO2-bewust certificaat” op niveau 5. Met dit certificaat tonen we aan dat we maatregelen treffen om zo min mogelijk CO2 uit te stoten. Dit is niet alleen goed voor het milieu, het levert ons ook voordeel op. Rijkswaterstaat, ProRail, provincies en steeds meer gemeenten belonen ons met een voordeel bij aanbestedingen. Daarnaast zorgt minder energieverbruik ook voor minder kosten.

In deze toolbox informeren we je over onze CO2 uitstoot, bespreken we hoe we het energie,- en materiaalverbruik kunnen beperken en hoe jij zelf een bijdrage kan leveren.

2.    WAT IS ONZE SITUATIE?

De uitstoot van CO2 in het jaar 2020 bij Den Ouden (exclusief Ferm O Feed) komt uit op 7903,1 ton CO2. Per werknemer is dat gemiddeld: 30,6 ton CO2 Ter vergelijking: een gewoon gezin heeft per huishouden een CO2-footprint van 8 ton CO2 per jaar.

Deze uitstoot wordt voor het grootste deel veroorzaakt door:

  • Het verbruik van 601.183 liter brandstof door onze vrachtwagens per jaar;
  • Het verbruik van 280.135 liter brandstof door onze personenwagens en bestelwagens per jaar;
  • Het verbruik van 1.380.571 liter brandstof door onze machines per jaar;
  • Het verbruik van 693.259 KWh aan stroom door onze locaties per jaar;
  • Het verbruik van 264.48 m3 aan gas door onze locaties per jaar.

Door het treffen van maatregelen proberen we dit energieverbruik te verminderen en daarmee ook de uitstoot van CO2. Denk hierbij aan de vervanging van TL verlichting door LED, duurzame nieuwbouw/verbouw van onze gebouwen, aanschaf van elektrische auto’s, aanschaf van zuiniger materieel.  Deze maatregelen zijn uitgewerkt in het Energie Management Actieplan, goedgekeurd door de directie. Meer informatie hierover en over de voortgang is te vinden op onze website: www.denoudengroep.com/over-ons/certificaten/co2-prestatieladder.

3.ONTHOUD

Zie jij kansen voor energiebesparing? Geef dit door aan: qhse@denoudengroep.com

 

Bij CO2 bewust werken horen de volgende gedragsregels:

  • Laat motoren van machines, materieel en gereedschappen niet onnodig (stationair) draaien of aan staan en laat bij zichtbare walm of stankoverlast de afstelling controleren.
  • Wees zuinig met energie en leidingwater, schakel materieel en gereedschap uit als deze niet worden gebruikt

Werk veilig – voor jezelf, je collega’s en de omgeving waarin je werkt