Den Ouden Groep aan de slag op Fort Isabella

fort isabella reconstructie werkzaamheden
nieuw terrein fort isabella indeling plattegrond
fort isabella

Fort Isabella is een fraai vestingwerk dat begin 17e eeuw werd gebouwd om de stad ’s-Hertogenbosch te verdedigen. Veel later, in de 20ste eeuw, werd het dappere fort in de Zuiderwaterlinie omgebouwd tot kazerneterrein. Opnieuw ondergaat het historische bolwerk een functiewijziging.

Naast de vele gebouwen die een nieuwe bestemming krijgen zal Den Ouden groep, in opdracht van de Isabella Groep, het buitenterrein van het voormalige Fort Isabella transformeren tot een plek waar het prettig wonen en leven is.

Doel

Fort Isabella wordt ontwikkeld als een buitenstad net buiten Den Bosch, aan de rand van Vught. Deze gastvrije locatie ademt 400 jaar geschiedenis en een moderne, stadse dynamiek. Maar ook voor een beetje rust kun je je terugtrekken in de natuur. Centraal op Fort Isabella staan wonen, werken, verblijven en oud worden op een eigen manier, met zorg en service op maat!

Bouwteam

Het afgelopen half jaar heeft Den Ouden Groep in bouwteamverband samen met de Isabella Groep, MTD Landschapsarchitecten en RA-infra ervoor gezorgd dat het volledige infra ontwerp van het buitenterrein van 9,4 hectare uitgewerkt is tot een uitvoeringsontwerp passend bij de duidelijke wensen en eisen die de Isabella Groep voor ogen heeft.

Realisatie

Sinds begin januari j.l. zijn we gestart met de realisatie waarbij we samen werken met alle andere partijen die op het terrein de bestaande gebouwen herontwikkelen en/of nieuwbouw realiseren. Doel is om de uitvoering zo te laten verlopen zodat de huidige én toekomstige gebruikers van het terrein zo min mogelijk overlast ervaren van alle werkzaamheden.

Onze werkzaamheden bestaan uit het volledig herinrichten van het buitenterrein met o.a. vernieuwen van gedeeltes van de riolering, aanleg nieuwe wegenstructuur met veel hergebruik van bestaande straatbakstenen, aanleg diverse trappartijen en keermuren, nieuwe verlichting, aanleg / afwerking van de grondwal en een forse waterpartij. Tevens komt er nog een geluidsscherm en als sluitstuk zal er ook nieuwe beplanting aangebracht worden. De verwachte oplevering zal medio 2022 zijn.

 

Meer informatie? Kijk op www.fortisabella.nl