Daktuin voorkomt waterschade

Daktuinsubstraat zorgt voor een behoorlijke vochtbuffer en dit ontlast het rioolstelsel aanzienlijk.

Water, water en nog eens water! Door het noodweer en de langdurige regenval in de afgelopen weken hebben de agrarische sector en stedelijke gebieden te kampen gekregen met extreme wateroverlast. Schades lopen ook dit keer weer in de miljoenen. Het rioolstelsel in stedelijke gebieden is hier niet op berekend, omdat er weinig natuur is die het regenwater kan bufferen zodat het vertraagd infiltreert. Een van de natuurlijkste oplossingen is een daktuin; de natuur terugbrengen op het dak.

Een daktuin bestaat uit vegetatie, daktuinsubstraat (groeimedium) en drainagemat (onderlaag tussen dak en substraat). Samen zorgt dit voor een behoorlijke vochtbuffer en dit ontlast het rioolstelsel aanzienlijk. Op warmere en drogere dagen zal er veel water verdampen dat op deze manier nooit in het riool terecht komt. Een daktuin biedt meerdere voordelen; het draagt bij aan de biodiversiteit, het is isolerend en zorgt voor een waterbufferende werking bij regenval.

Daktuinsubstraat

Daktuinsubstraat is een van de belangrijkste onderdelen van een daktuin. Er bestaan hoofdzakelijk twee soorten, namelijk extensief (mineraal substraat, vooral voor Sedum daken) en intensief (veelal dikkere teeltlaag voor diverse planten en bomen) substraat. Er zijn enkele verschillende samenstellingen, waarbij er voornamelijk gekeken wordt naar; poriënvolume, vochtbuffer / waterbuffer, waterdoorlatendheid, organische stof en soortelijk gewicht. Een juiste voedingswaarde is natuurlijk de basis, waarbij we kijken naar Stikstof, Fosfaat, Kalium en overige hoofd/spoor elementen. Deze zijn eventueel nog aan te vullen met meststoffen. Kortom altijd de juiste samenstelling en voedingsbodem voor iedere plant of boom op de meest onmogelijk lijkende plaatsen.

Subsidie

Overheden moeten investeringen maken, zo moet bijvoorbeeld Amsterdam in 2018 zo'n vijftigduizend vierkante meter aan groene daken hebben. Deze investeringen worden voor een voor de helft uit subsidies betaald. 

Klik hier voor meer informatie over daktuinsubstraat.