Alle ruimte voor het water in project Corio Glana

Corio Glana Sittard
Uitvoerder Jan Bongers
Corio Glana Sittard
Corio Glana Sittard

Op een zonnige dag laat uitvoerder Jan Bongers van Den Ouden Groep op het project Corio Glana zien wat er de afgelopen maanden gebeurd is. En dat is heel veel! Hij geeft een uitgebreide toelichting op het werk dat Den Ouden en Strukton Civiel Zuid samen uitvoeren in opdracht van gemeente Sittard-Geleen en Waterschap Limburg.

“Eigenlijk bestaat het werk uit meerdere bestekken,” begint hij zijn verhaal. “We werken op dit moment aan de aanleg van een bergbezinkbassin, het herinrichten van de Geleenbeek en de reconstructie van een aantal wegen in de wijk hieromheen, inclusief de aanleg van een gescheiden rioolstelsel. Die wegreconstructies zijn nu ver klaar. De vijver in het stadspark hebben we eerder al gerenoveerd en met de herinrichting van het park zelf zijn we nu ook nog bezig. Hier komen onder andere nieuwe fiets- en wandelpaden. In het park ligt een restaurant, grenzend aan de Geleenbeek. Daar hebben we ook eerder al gewerkt, zodat de werkzaamheden voor het terrasseizoen klaar waren.

Karakteristieke stapelstenen
Opvallend in dit project is het gebruik van stapelstenen langs de beek. Die geven de randen stevigheid en zien er erg mooi uit, maar zijn bovendien waterdoorlatend. Zo kan water wel tussen de stenen door weglopen de grond in, maar het zand kan niet terug door een doek achter de stenen. In totaal gebruiken we zo’n 7.000 ton stapelstenen. Dat alleen al vraagt een enorme planning en logistiek om ze allemaal op het goede moment hier te krijgen. 

Weersomstandigheden
Door de Geleenbeek natuurlijker door het landschap te laten meanderen, kronkelt hij over een groter gebied en zo kan er meer water worden opgenomen in de omgeving. Dit helpt om grotere hoeveelheden neerslag te verwerken bij hevige regenval. En dat er hier veel water door het gebied stroomt, hebben we de afgelopen maanden wel gemerkt tijdens het werk. Sommige werkzaamheden zijn erg weersafhankelijk. Als we onder waterniveau moesten bouwen, hadden we een extra afvoer via een grote buis als tijdelijke voorziening om het water van de beek weg te leiden. Maar op sommige dagen regende het zo veel, dat zelfs dat niet voldoende was om het water af te voeren.

Aandacht voor ecologie
Halverwege de beek is een stuw, die bij veel neerslag regelt waar het water naartoe stroomt. Om vissen een natuurlijke weg te laten vinden, zonder last te hebben van die stuw en de stroming, leggen we ook een vispassage aan. Daarmee wordt de snelheid van het stromende water geregeld in een deel van de beek waar de vissen doorheen kunnen. Er is veel aandacht voor ecologie in het project en dit is daar een voorbeeld van.

Regenwater
De andere onderdelen van het project voeren we ook vooral uit om wateroverlast tegen te gaan. Zo wordt de hemelwaterafvoer in de wijk losgekoppeld van de riolering en via de weg afgevoerd naar regenwaterbuffers tussen de buurt en de Geleenbeek. Het bergbezinkbassin zorgt voor extra tijdelijke opvang van het rioolwater uit het gemengde stelsel bij flinke buien.

Samenwerken
Er zijn iedere dag zo’n dertig tot veertig mensen op het project aan het werk. De samenwerking en de verdeling tussen Strukton en Den Ouden van wie wat doet gaat heel goed. Op dit moment werk ik als uitvoerder voor het bergbezinkbassin en het beekdal en Jasper Berger doet dat vanuit Strukton voor de reconstructie in de wijk. Eind december ronden we het project af. Wat mij betreft zou het mooi zijn als er in de toekomst meer gezamenlijke werken komen. Onze bedrijven en de mensen vullen elkaar goed aan.”