Bouw- en woonrijp maken

betonverhardingen

Den Ouden Aannemingsbedrijf is specialist in het bouw- en woonrijp maken van terreinen bestemd voor woningbouw en bedrijfshuisvesting. Dankzij de expertise van onze medewerkers worden terreinen gereed gemaakt om te wonen, te werken en te leven.

Het bouw- en woonrijp maken bestaat niet enkel uit de aanleg van rioleringen, het voorbereiden van de aansluiting op de riolering en de aanleg van de bouwweg. Duurzaamheid en kwaliteit zijn voor ons de twee belangrijkste pijlers onder ieder project. Daarom zorgen wij voor een zorgvuldige uitvoering welke een uitstekende voorbereiding en uitgangspunt is voor verdere werkzaamheden. 

Contactpersoon: