Rotondes

rotonde
rotonde lith
betonwegen

Een goede doorstroming van verkeer is om meerdere redenen belangrijk. Optrekkend en afremmend verkeer leidt tot extra uitstoot van CO₂. Daarnaast bevordert een goede doorstroming de verkeersveiligheid en dus ook de leefbaarheid.

Rotondes worden intensief gebruikt en door het toenemende vrachtverkeer en de bijbehorende aslasten is de belasting van het wegdek erg groot. Bovendien is op een rotonde sprake van ‘wringend’ rijdend verkeer. De keuze voor het gebruik van beton op rotondes ligt voor de hand, aangezien dit bestand is tegen zware belasting. De onderhoudswerkzaamheden zijn minimaal, wat de beschikbaarheid van de rotonde voor het verkeer vergroot.

Rotondes worden in Nederland in diverse vormen gerealiseerd, bijvoorbeeld enkelbaans, minirotondes, dwars overrijdbare rotondes en turborotondes. Alle soorten zijn uitvoerbaar in beton, ongeacht de maatvoering. Dat geldt niet alleen voor het wegdek, maar ook voor rotondebanden of –blokken, afwateringsgoten, overrijdbare (rammel)stroken en de aansluitende wegen.

Bij rotondes zijn globaal drie soorten constructies te onderscheiden:

  • ongewapend beton; deze constructie wordt aanbevolen bij lichte verkeersbelasting
  • ongewapend beton met verdeuvelde voegen; aanbevolen voor rotondes waarvan veel licht verkeer gebruikmaakt, bijvoorbeeld bij druk stedelijk verkeer
  • (doorgaand) gewapend beton; voor (zeer) zware verkeersbelastingen, bijvoorbeeld bij de ontsluiting van bedrijventerreinen

Vraag hier vrijblijvend een offerte aan.

Contactpersoon: