Geluidsreducerend beton

printbeton

Geluidsreductie

De geluidsreductie wordt verkregen door het vakkundig uitwassen van de bovenlaag. Door de open structuur van de betonverharding kan de lucht naar de absorptiekamers stromen, waarin het geluid wordt geabsorbeerd.

Verhardingsconstructie:

  • Bovenlaag van steenslagbeton 4-8 mm, laagdikte 7 cm
  • Onderlaag van grindbeton 4-32 mm, laagdikte 18 cm
  • In de onderlaag zijn deuvels en koppelstaven aangebracht
  • Het mengsel van de bovenlaag is vooraf in het laboratorium bepaald om zo te komen tot het toepassen van de juiste steenslag.

Uitvoering

De verharding wordt machinaal aangebracht (nat op nat). De eerste laag wordt aangebracht met een paver zonder afrijdbalk, en de bovenlaag wordt aangebracht door middel van een paver met afrijdbalk.

Achter de tweede paver loopt een machine die het betonoppervlak voorziet van een oppervlaktevertrager (Verbotop) en een folielaag die voorkomt dat de net aangebrachte vertrager verdampt of wegspoelt door neerslag. De vertrager voorkomt dat de bovenste millimeters van het beton uitharden, aangezien deze nog uitgewassen moeten worden. Het beton daaronder ondergaat het gebruikelijk hydratatieproces.

Na circa 20 uur (afhankelijk van de temperatuur) wordt het oppervlak uitgeborsteld en schoongespoeld met water totdat de gewenste textuurdiepte is gerealiseerd.

Innovatie

De vorm en kwaliteit van de steenslag in de bovenlaag is de basis voor deze innovatie. Het vakkundig uitwassen van de bovenlaag leidt vervolgens tot de gewenste geluidsreductie.

Vraag hier vrijblijvend een offerte aan.

Contactpersoon: