Bushaltes

bushalte
betonprint bushalte

Bij bushaltes en busstations vinden veel intensieve verkeersbewegingen plaats. Er is sprake van afremmend en optrekkend verkeer en met name in busstations veel manoeuvrerend zwaar verkeer.

Het in- en uitstappen moet moeiteloos en veilig kunnen plaatsvinden. Afstemming tussen bereikbaarheid en toegankelijkheid van de bus is van groot belang voor het comfort van de reiziger. Ook de afwatering dient in ogenschouw genomen te worden.

Beton voorziet in alle eisen waaraan een bushalte en busstation moeten voldoen. Het voorkomt vervorming, zodat afwatering en comfort gegarandeerd zijn. De toepassing van gekleurd beton draagt visueel bij tot overzichtelijke situaties, waarmee de veiligheid voor weggebruiker en reiziger wordt bevorderd.

Betonverhardingen in bushaltes kunnen zowel machinaal als handmatig worden aangelegd en bieden de volgende voordelen:

  • de aanleg is relatief snel en eenvoudig te realiseren
  • door de geringe onderhoudswerkzaamheden is sprake van lage (bijkomende) onderhoudskosten
  • de vereiste vlakheid en stroefheid van het oppervlak is met beton goed te realiseren
  • aanleg van vloeistofdichte constructies is mogelijk

Vraag hier vrijblijvend een offerte aan.

Contactpersoon: