Bermbeton

bermbeton
bermbeton

In Nederland worden de wegen vrijwel allemaal intensief bereden. Elke gemeente kent het probleem van te smalle buitenwegen en dat voertuigen elkaar moeten passeren met gebruikmaking van de bermen. Hierdoor ontstaan kuilen en plassen langs de wegen, maar ook gaten en scheuren in de randen van de verharding. Dit veroorzaakt levensgevaarlijke situaties en veel extra onderhoud.

Wij kunnen middels het aanbrengen van een betonverharding in de bestaande berm uitkomst bieden. Beton is zeer geschikt om de randen van de asfaltweg te beschermen. Het sluit de asfaltlaag op waardoor deze aan de randen niet meer kan beschadigen.

Met de keuze van de vorm van het bermbeton kan hemelwaterafvoer worden bevorderd. De bovenzijde van het bermbeton kan worden geprofileerd, zodat de weggebruiker een signaal krijgt om binnen het wegvak te blijven. Het bermbeton heeft een lange levensduur en beperkt het onderhoud aan het wegdek.

De bermbetonconstructie kan afgestemd worden naar elke situatie.

Vraag hier vrijblijvend een offerte aan.

Contactpersoon: