BSI Bomengranulaat - Grauwacke 16/32

boomgranulaat porfier

GRATIS het digitale productblad met gemiddelde samenstelling ontvangen: 

bomengranulaat grauwacke

BSI Bomengranulaat Grauwacke 16/32 is specifiek bedoeld voor het creëren van groeiplaatsen onder zwaar belaste situaties als wegen, fietspaden en parkeerplaatsen (verkeersklasse 1 t/m 5). Het bomengranulaat heeft als basis Grauwacke-breuksteen en gerijpte klei, naast Grauwacke bieden wij ook Porfier bomengranulaat aan. Bomengranulaat biedt in omstandigheden waarin het conform de strenge civieltechnische eisen is verwerkt, groeiruimte voor boomwortels om zich te ontwikkelen. Dit maakt het mogelijk gezonde bomen te ontwikkelen op plekken waar bomen anders niet tot ontwikkeling komen of problemen veroorzaken met bijvoorbeeld verhardingsopdruk. Grauwacke is een natuurlijk gebroken duurzaam gesteente en voldoet aan de vigerende milieuclassificatie conform het Besluit bodemkwaliteit (Bbk).

Voordelen Grauwacke bomengranulaat

  • Goede water- en luchthuishouding
  • Groot poriënvolume
  • Hoge draagkracht
  • Capillaire werking
  • Voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk)
  • Geen ontmenging
  • 100% natuurlijk 

  Toepassingsgebieden Grauwacke bomengranulaat

  • Boom- en plantvakken nabij zwaar belaste wegen
  • Groeiplaatsverbetering van bestaande bomen
  • Infratechniek
  • Wegen
  • Rotondes
  • Busbanen

  Bestekservice

   

  Klik hier voor onze dealers voor particulieren en hoveniersbedrijven.

  Contactpersoon: