Realisatie Busstation Roermond

Den Ouden Groep kan met veel trots vermelden dat we het UAV_GC project “Busstation Roermond” aan het uitvoeren zijn, in opdracht van de gemeente Roermond. Het project omvat het ontwerpen en realiseren van de boven- en ondergrondse infrastructuur van het busstation. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het verwijderen van de huidige riolering, het aanbrengen van de nieuwe riolering, het realiseren van het betonnen busplein, de aangrenzende verhardingen (o.a. de boulevard) en de keermuren van het Busstation Roermond. Hiervoor is het referentieontwerp omgezet tot een uitvoeringsontwerp. Het busstation in Roermond wordt begrensd door de Godsweerdersingel, treinstation Roermond, achterzijde Hotel Roermond, bewoners aan de Noordzijde busstation en P+R godsweerdersingel. Het Busstation Roermond maakt onderdeel uit van het westelijke stationsgebied. Belangrijke stakeholders van dit project zijn Arriva, NS, ProRail, Gemeente Roermond en de omwonenden van het stationsgebied.

Tijdens dit complexe project zijn alle disciplines van Den Ouden Groep ingezet. Dit zijn saneringswerk onder CE-conditie, archeologie nabij NS-spoor, het leveren en aanbrengen van Bodemverbeteraars en Betonwegen (waaiermotief van verschillende kleuren).

Op dit moment is de reconstructie van het Busstation in Roermond in volle gang! De contouren van het busstation worden zichtbaar en de werkzaamheden in de ondergrond zitten in de afrondende fase.

In de ondergrond hebben we te maken gehad met een sanering en archeologische werkzaamheden. De archeologen van Bodac (onderdeel van Den Ouden Groep) en de Gemeente Roermond hebben gezamenlijk onderzoek gedaan naar de archeologische vondst (fundering, vermoedelijk van een watertoren uit de eerste helft van de 19 de eeuw) welke ter hoogte van de oude fietsenstalling is aangetroffen. De fundering van de toren is octogonaal aan de buitenzijde en rond aan de binnenzijde. De doorsnede van de toren bedraagt 6,5 meter en de breedte is 1 meter. In de toren is een rechthoekige gemetselde fundering aanwezig. Deze fundering wordt helaas functioneel verwijderd zodat het toekomstige busstation gerealiseerd kan worden.

Huidige status

In week 28 is er gestart met het uitvoeren van de betonwerkzaamheden van het toekomstige betonnen busplein en een vervolg van het plaatsen van banden en verhardingen. Hier zal aankomende weken met veel energie aan worden gewerkt om ervoor te zorgen dat vanaf eind augustus het busstation in gebruik kan worden genomen, zodat iedereen kan genieten van deze mooie constructie. Het busstation wordt gerealiseerd in een "korte doorlooptijd" vanaf ontwerp t/m realisatie. Hierbij is er in goede samenwerking, intensief gewerkt met de opdrachtgever gemeente Roermond en belanghebbenden. De werkzaamheden worden uitgevoerd in een drukke omgeving zonder overlast te veroorzaken voor deze stakeholders. 

Al met al een super project met een fijne opdrachtgever.